Kuba Jurkowski

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwent Akademii Humanistycznej i studiów pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Tam też poddaje swoją pracę superwizji, co przygotowuje go do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zawodowo związany z Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej - Bernardyńska 12.

Posługuje się metodą TFP (Transference-Focused Therapy – psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ex CORDIS – Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami młodzieży i dorosłych. Prowadzi warsztaty i szkolenia mające na celu rozwijające umiejętności psychospołecznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.